Polityka prywatności

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą
Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez firmę
Sailor Jack Czarter jachtów z siedzibą w Siedlcach  Pani/Pana danych osobowych.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r.
aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych
osobowych przez Firmę Sailor Jack Czarter jachtów.

1.                  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Sailor Jack Czarter jachtów z   
siedzibą w  Siedlcach pod adresem ul. Okrężna 29A dane kontaktowe:
numer telefonu: +  48 605479490 adres email: sailor.jack.czarter@gmail.com  NIP 821 139 28 40

2.                  Firma Sailor Jack Czarter przetwarza Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu świadczenia usług     
wynikających z bieżącej  działalności związanej z wynajęciem jachtu lub jachtów.    

3.                  W związku z przetwarzaniem przez Firmę Sailor Jack Czarter Pani/Pana danych osobowych,        
przysługuje Pani/ Panu: 

     prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

        prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

        prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

        prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art.18 Rozporządzenia;

        prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia

     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21

4.                  W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 
ust.1 lit. a) b) c) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5.                  W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez firmę Sailor Jack Czarter jachtów Pani/Pana danych 
osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych lub
cofnięcia zgody na przetwarzanie będzie niemożność przesyłania korespondencji oraz brak
możliwości korzystania z świadczenia usług wynikających z bieżącej działalności firmy Sailor Jack Czarter.